Народни псоланик Александар Главаш Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли је у току измјена Уредбе о борачком додатку (члан 3) и Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца (члан 82, став 2), гдје је наведено да корисник права на инвалидску пензију, која је узрочно – посљедично везана са вршењем војне дужности у висини 100%, нема право на мјесечни борачки додатак иако има признат статус борца прве категорије и признато право на мјесечни борачки додатак?

               Надам се да ће ова огромна неправда бити исправљена.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-10/21

Датум, 07.04.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

           Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године, сљедеће посланичко питање:

          „Да ли је у току измјена Уредбе о борачком додатку (члан 3.) и Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца (члан 82. став 2.) гдје је наведено да корисник права на инвалидску пензију, која је узрочно-посљедично везана са вршењем војне дужности  у висини 100% , нема право на мјесечни борачки додатак иако има признат статус борца прве категорије и признато право на мјесечни борачки додатак? Надам се да ће ова огромна неправда бити исправљена.“  

           У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

 

         Чланом 3.   Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/13 и 53/14, 6/19), прописано је да право на борачки додатак не може остварити борац - корисник права на инвалидску пензију код којег је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно болест која се узрочно – посљедично односи на те сукобе, те изузетак од тог правила као и начин провјере података о кориштењу те инвалидске пензије.

          Борци који остварује право на инвалидску пензију у смислу члана 3. став 1. Уредбе,  по основу  статуса борца остварују пензију која је  одређена од гарантованог пензијског основа, што значи  у већем износу  у односу на лица – кориснике инвалидске пензије који немају статус борца.

          Одреба члана 3. став 1. Уредбе спрјечава  да се по основу истог својства – припадника оружаних снага (борца), остварују новчана примања кроз прописе из области пензијско-инвалидског осигурања и кроз прописе из области борачко-инвалидске заштите односно двоструко кориштење  права по истом основу (статусу борца).    

         Напомињемо да је била поднијета иницијатива за оцјену уставности и законитости  члана 3. став 1. Уредбе  о борачком додатку те да је Уставни суд Републике Српске донио рјешење број: У-109/19 од 23.12.2020. године којим иста није прихваћена (рјешење објављено  у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 1/21).

         Имајући у виду наведено, нису предвиђене измјене члана 3. Уредбе о борачком додатку као ни измјене члана 82. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,бр. 134/11, 9/12, 40/12), које се не могу ни довести у везу са чланом 3. Уредбе.           

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                  Душко Милуновић

 

 

 

 

 

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10