Narodni poslanik Aleksandar Glavaš Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

               Da li je u toku izmjena Uredbe o boračkom dodatku (član 3) i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca (član 82, stav 2), gdje je navedeno da korisnik prava na invalidsku penziju, koja je uzročno – posljedično vezana sa vršenjem vojne dužnosti u visini 100%, nema pravo na mjesečni borački dodatak iako ima priznat status borca prve kategorije i priznato pravo na mjesečni borački dodatak?

               Nadam se da će ova ogromna nepravda biti ispravljena.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-10/21

Datum, 07.04.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

           Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na Petnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

          „Da li je u toku izmjena Uredbe o boračkom dodatku (član 3.) i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca (član 82. stav 2.) gdje je navedeno da korisnik prava na invalidsku penziju, koja je uzročno-posljedično vezana sa vršenjem vojne dužnosti  u visini 100% , nema pravo na mjesečni borački dodatak iako ima priznat status borca prve kategorije i priznato pravo na mjesečni borački dodatak? Nadam se da će ova ogromna nepravda biti ispravljena.“  

           U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

 

         Članom 3.   Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/13 i 53/14, 6/19), propisano je da pravo na borački dodatak ne može ostvariti borac - korisnik prava na invalidsku penziju kod kojeg je uzrok invalidnosti povreda zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, odnosno bolest koja se uzročno – posljedično odnosi na te sukobe, te izuzetak od tog pravila kao i način provjere podataka o korištenju te invalidske penzije.

          Borci koji ostvaruje pravo na invalidsku penziju u smislu člana 3. stav 1. Uredbe,  po osnovu  statusa borca ostvaruju penziju koja je  određena od garantovanog penzijskog osnova, što znači  u većem iznosu  u odnosu na lica – korisnike invalidske penzije koji nemaju status borca.

          Odreba člana 3. stav 1. Uredbe sprječava  da se po osnovu istog svojstva – pripadnika oružanih snaga (borca), ostvaruju novčana primanja kroz propise iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i kroz propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite odnosno dvostruko korištenje  prava po istom osnovu (statusu borca).    

         Napominjemo da je bila podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti  člana 3. stav 1. Uredbe  o boračkom dodatku te da je Ustavni sud Republike Srpske donio rješenje broj: U-109/19 od 23.12.2020. godine kojim ista nije prihvaćena (rješenje objavljeno  u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj: 1/21).

         Imajući u vidu navedeno, nisu predviđene izmjene člana 3. Uredbe o boračkom dodatku kao ni izmjene člana 82. stav 2. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 134/11, 9/12, 40/12), koje se ne mogu ni dovesti u vezu sa članom 3. Uredbe.           

                                                                                                                                     M I N I S T A R

                                                                                                                                  Duško Milunović

 

 

 

 

 

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10