Народни псоланик Срђан Мазалица Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Срђан Мазалица, Клуб посланика СНСД, поставио је између два наставка Петнаесте сједнице, 14. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

 
                   Колика су одобрена средства предузећу Етно Село Стаанишић д. о. о., на основу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед донесених епидемиолошких мјера за сузбијање ширења вируса Sars – Cov – 2?
                   Да ли су истом предузећу одобрена средства за санирање финансијског губитка, као предузећу из дјелатности угоститељства које пружа услуге смјештаја, на основу Уредбе о поступку додјеле средстава у ту сврху и предузећима те врсте дјелатности?
                   Ово ме занима из разлога што члан породице власника предузећа излази у јавност и исказује незадовољство односом Владе Републике Српске према предузећима из дјелатности угоститељства. Молим вас да наведете и компаративну анализу мјера помоћи овој врсти и другим дјелатностима у односу на мјере које су донесене у другом ентитету и земљама региона.

 

ОДГОВОР:

Број: 14-08/1-011-130/21

Дана: 20.04.2021. godine

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

На основу Вашег акта запримљеног у Министарству трговине и туризма дана 15.04.2021. године и постављеног посланичког питања од стране народног посланика Срђана Мазалице из Клуба посланика СНСД између два наставка Петнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, 14. априла 2021. године,  а које гласи: ,,Колика су одобрена средства предузећу „Етно село Станишићи“ д.о.о. на основу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед донесених епидемиолошких мјера за сузбијање ширења вируса Sars-Cov-2; Да ли су истом предузећу одобрена средства за санирање финансијског губитка, као предузећу из дјелатности угоститељства које пружа услуге смјештаја, а на основу Уредбе о поступку додјеле средстава у ту сврху и предузећима те врсте дјелатности?“, а на основу информација којима располажемо и података које је доставила Пореска управа Републике Српске  достављамо слиједећи:

ОДГОВОР

 

Према Уредби са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазваних SARS-CoV-2 (Службени Гласник Републике Српске број 35/20, 46/20), привредном субјекту „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ ДОО, Бијељина исплаћена су средства у укупном износу 90.006,53 КМ и то:

  • 44.347,56 КМ - уплата пореза и доприноса за раднике за мјесец март 2020. године,
  • 31.730,39 КМ - уплата пореза и доприноса за раднике за мјесец мај 2020. године (забрана рада до 11.05.2020. године)
  • 13.928,58 КМ – уплата најниже плате, те пореза и доприноса на најнижу плату за мјесец мај 2020. године (забрана рада до 12.05.2020. године)

Према Уредби о додјели средстава пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије вируса Корона за април 2020. године, привредном субјекту „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ ДОО, Бијељина исплаћена су средства у износу 95.178,63 КМ на име најниже плате, те пореза и доприноса на најнижу плату радницима.

На основу претходно наведених Уредби предузећу “Етно село Станишићи” доо Бијељина укупно је дозначено 185.185,16 КМ.

Уредбом о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услуге смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона (Службени Гласник Републике Српске број 120/20), привредном субјекту „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ ДОО, Бијељина нису исплаћена финансијска средства јер исти нису испуњавали услове по питању смањеног обима пословања који су прописани наведеном Уредбом.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о условима и начину коришћења туристичких ваучера у угоститељским објектима (Службени Гласник РС 51/20) као мјеру помоћи туристичкој привреди у превазилажењу економских посљедица изазваних пандемијом вируса корона. Сходно наведеној Уредби, привредном субјекту „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ ДОО, Бијељина рефундирано је 31.500,00 КМ путем туристичких ваучера.

Када је у питању компаративна анализа мјера подршке за превазилажење негативних утицаја пандемије које је донијела Влада Републике Српске у односу на земље региона, Министарство трговине и туризма тренутно не располаже званичним подацима о мјерама предузетим у другом ентитету и земљама у окружењу. 

 

С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                                             М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.Евиденцији                                                                                          Сузана Гашић, дипл.правник

3.а/а

 

 

 

 

 

 

14.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10