Narodni poslanik Srđan Mazalica Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD, postavio je između dva nastavka Petnaeste sjednice, 14. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

 
                   Kolika su odobrena sredstva preduzeću Etno Selo Staanišić d. o. o., na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed donesenih epidemioloških mjera za suzbijanje širenja virusa Sars – Cov – 2?
                   Da li su istom preduzeću odobrena sredstva za saniranje finansijskog gubitka, kao preduzeću iz djelatnosti ugostiteljstva koje pruža usluge smještaja, na osnovu Uredbe o postupku dodjele sredstava u tu svrhu i preduzećima te vrste djelatnosti?
                   Ovo me zanima iz razloga što član porodice vlasnika preduzeća izlazi u javnost i iskazuje nezadovoljstvo odnosom Vlade Republike Srpske prema preduzećima iz djelatnosti ugostiteljstva. Molim vas da navedete i komparativnu analizu mjera pomoći ovoj vrsti i drugim djelatnostima u odnosu na mjere koje su donesene u drugom entitetu i zemljama regiona.

 

ODGOVOR:

Broj: 14-08/1-011-130/21

Dana: 20.04.2021. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Na osnovu Vašeg akta zaprimljenog u Ministarstvu trgovine i turizma dana 15.04.2021. godine i postavljenog poslaničkog pitanja od strane narodnog poslanika Srđana Mazalice iz Kluba poslanika SNSD između dva nastavka Petnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 14. aprila 2021. godine,  a koje glasi: ,,Kolika su odobrena sredstva preduzeću „Etno selo Stanišići“ d.o.o. na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed donesenih epidemioloških mjera za suzbijanje širenja virusa Sars-Cov-2; Da li su istom preduzeću odobrena sredstva za saniranje finansijskog gubitka, kao preduzeću iz djelatnosti ugostiteljstva koje pruža usluge smještaja, a na osnovu Uredbe o postupku dodjele sredstava u tu svrhu i preduzećima te vrste djelatnosti?“, a na osnovu informacija kojima raspolažemo i podataka koje je dostavila Poreska uprava Republike Srpske  dostavljamo slijedeći:

ODGOVOR

 

Prema Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvanih SARS-CoV-2 (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 35/20, 46/20), privrednom subjektu „ETNO SELO STANIŠIĆI“ DOO, Bijeljina isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu 90.006,53 KM i to:

  • 44.347,56 KM - uplata poreza i doprinosa za radnike za mjesec mart 2020. godine,
  • 31.730,39 KM - uplata poreza i doprinosa za radnike za mjesec maj 2020. godine (zabrana rada do 11.05.2020. godine)
  • 13.928,58 KM – uplata najniže plate, te poreza i doprinosa na najnižu platu za mjesec maj 2020. godine (zabrana rada do 12.05.2020. godine)

Prema Uredbi o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa Korona za april 2020. godine, privrednom subjektu „ETNO SELO STANIŠIĆI“ DOO, Bijeljina isplaćena su sredstva u iznosu 95.178,63 KM na ime najniže plate, te poreza i doprinosa na najnižu platu radnicima.

Na osnovu prethodno navedenih Uredbi preduzeću “Etno selo Stanišići” doo Bijeljina ukupno je doznačeno 185.185,16 KM.

Uredbom o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 120/20), privrednom subjektu „ETNO SELO STANIŠIĆI“ DOO, Bijeljina nisu isplaćena finansijska sredstva jer isti nisu ispunjavali uslove po pitanju smanjenog obima poslovanja koji su propisani navedenom Uredbom.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima (Službeni Glasnik RS 51/20) kao mjeru pomoći turističkoj privredi u prevazilaženju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona. Shodno navedenoj Uredbi, privrednom subjektu „ETNO SELO STANIŠIĆI“ DOO, Bijeljina refundirano je 31.500,00 KM putem turističkih vaučera.

Kada je u pitanju komparativna analiza mjera podrške za prevazilaženje negativnih uticaja pandemije koje je donijela Vlada Republike Srpske u odnosu na zemlje regiona, Ministarstvo trgovine i turizma trenutno ne raspolaže zvaničnim podacima o mjerama preduzetim u drugom entitetu i zemljama u okruženju. 

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                             M I N I S T A R

1.Naslovu

2.Evidenciji                                                                                          Suzana Gašić, dipl.pravnik

3.a/a

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10