Клуб посланика Социјалистичке партије

Предсједник

Социјалистичка партија

Члан

Социјалистичка партија
Социјалистичка партија
Социјалистичка партија
Социјалистичка партија
Социјалистичка партија
Социјалистичка партија