Klub poslanika Socijalističke partije

Predsjednik

Socijalistička partija Petar Đokić - NDP - SNP

Zamjenik predsjednika

Socijalistička partija Petar Đokić - NDP - SNP

Član

Socijalistička partija Petar Đokić - NDP - SNP
Socijalistička partija Petar Đokić - NDP - SNP
Socijalistička partija Petar Đokić - NDP - SNP