Rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset sedmoj posebnoj sjednici održanoj 16. maja 2018. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

                                                                                                                                                      I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-505/18                                                                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 16. maj 2018. godine                                                                                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                      Nedeljko Čubrilović