Odluka broj: 01-1082/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
65/14
15.07.2014

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 2., i 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 15. jula 2014. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

Član 1.

 U postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2014. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1082/14                                                             

Datum: 15. jul  2014. godine                      

 

Broj službenog glasnika: 65/ 14