Odluka broj 01- 1519/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
111/14
12.10.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 65., 182., i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj posebnoj, održanoj 10. decembra 2014. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

U Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srpske, izabrani su:

        

1. Dragan Čavić, predsjednik

2. Bojan Vidić, zamjenik predsjednika

3. Obren Marković, član

4. Drago Tadić,član

5. Stevo Joksimović, član

6. Igor Ostojić, član

7. Milanko Mihajilica, član

8. Neda Petrić, član

9. Dragan Ristić, član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 1519/14                                                                

Datum: 10. decembar 2014. godine

 

Broj službenog glasnika: 111/ 14