Одлука број: 01- 1519/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
111/14
12.10.2014

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 65., 182., и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске на Првој посебној, одржаној 10. децембра 2014. године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У

I

У Одбор за политички систем, правосуђе и управу Народне скупштине Републике Српске, изабрани су:

        

1. Драган Чавић, предсједник

2. Бојан Видић, замјеник предсједника

3. Обрен Марковић, члан

4. Драго Тадић,члан

5. Стево Јоксимовић, члан

6. Игор Остојић, члан

7. Миланко Михајилица, члан

8. Неда Петрић, члан

9. Драган Ристић, члан

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 1519/14                                                                

Датум: 10. децембар 2014. године         

 

Број службеног гласника: 111/ 14