Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za refinansiranje duga Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Verzija za štampanjePDF верзија
60/15
16.07.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 14. tačka b), člana 17, člana 19. tačka a) i člana 22. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14) Narodna skupština Republike Srpske, na Petoj redovnoj sjednici održanoj 16. jula 2015. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZA REFINANSIRANJE DUGA UNIVERZITETA

U ISTOČNOM SARAJEVU

I

Odobrava se dugoročno kreditno zaduživanje Republike Srpske u ukupnom iznosu do 12.700.000 KM za refinansiranje duga Univerziteta Istočno Sarajevo.

II

Ukupan iznos zaduženja iz tačke I ove odluke obezbijediće se kod domaćih finansijskih institucija i društava koji su po zakonu ovlašćeni za obavljanje tih poslova po sljedećim okvirnim uslovima:

  • maksimalan rok otplate: do pet godina,
  • minimalan period odgode plaćanja: tri mjeseca,
  • maksimalna visina kamatne stope: do 4,5% godišnje i
  • minimalni ostali troškovi realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske koje podliježe zakonskom ograničenju na dan 31. maj 2015. godine iznosi 5.051,97 miliona KM, što čini 56,18%  procijenjenog BDP-a za 2015. godinu, a stanje javnog duga Republike Srpske koje podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.083,67 miliona KM ili 45,41% procijenjenog BDP-a za 2015. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke i sprovođenje postupka za pribavljanje finansijskih sredstava iz tačke I ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete i kulture.

IV

Ovlašćuju se ministar finansija i ministar prosvjete i kulture da potpišu ugovor o zaduženju nakon sprovođenja postupka iz tačke III ove odluke i dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske na prijedlog ugovora o zaduženju.

V

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-894/15                                                   

Datum: 16. jul 2015. godine