Odluka o izboru člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
99/17
18.10.2017

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  a u  vezi sa članom 8. st. 3. i 4.  Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset drugoj sjednici,  održanoj  18. oktobra 2017. godine,   donijela   je   sljedeću 

O D L U K U

o izboru člana Upravnog odbora

Agencije za osiguranje  Republike Srpske

 

I

        Za člana Upravnog odbora  Agencije za osiguranje Republike Srpske, izabran  je Boško Mekinjić, na period od pet (5) godina. 

II

        Ova odluka stupa na  snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 Broj: 02/1-021-1120 /17                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 18. oktobar 2017. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                 Nedeljko Čubrilović