Odluka o izboru predsjednika Odbora za pitanja djece, mladih i sporta, broj: 02/1-021-837/23

Verzija za štampanjePDF верзија
67/23
03.08.2023

Na osnovu člana 58. stav 1. alineja 6. i člana 181. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

 

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA

ODBORA ZA PITANJA DJECE, MLADIH I SPORTA

 

 

I

 

Nikolina Šljivić izabrana je za predsjednika Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-837/23                                                                                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                                                                                              NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                             Dr Nenad Stevandić