Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Projektu energetske efikasnosti

Verzija za štampanjePDF верзија
15/ 15
18.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, i čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11), i čl. 15, 17. i. 21. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici održanoj 18. februara 2015. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA

REPUBLIKE SRPSKE PREMA SVJETSKOJ BANCI –

MEĐUNARODNOJ ASOCIJACIJI ZA RAZVOJ

 PO PROJEKTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

I

U Odluci o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci– Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Projektu energetske efikasnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/14), u tački IV, treća alineja mijenja se i glasi:

„ -  kamatna stopa: od 1,25% do 1,40% godišnje,“.

II

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-217/15                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 18. februar 2015. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                          Nedeljko Čubrilović