Odluka o razrješenju člana u Odboru za privredu Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
107/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8.  Ustava Republike Srpske,  čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština  Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj  sjednici,   održanoj  23. decembra 2015. godine,   donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o razrješenju člana u Odboru za privredu

Narodne skupštine Repuvlike Srpske

 

I

 

        U  Odboru za privredu Narodne skupštine Republike Srpske, razrješava se dužnosti  člana Odbora, Nedeljko Milaković, na lični zahtjev.

 

II

        Ova odluka stupa na  snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1681/15                                               Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine               Predsjednika Narodne skupštine

                                                                              dr  Nenad Stevandić