Odluka o usvajawu Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda

Verzija za štampanjePDF верзија
114/18
05.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 11.10. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), čl. 56. stav 1., 182. i 186. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o izboru  delegata u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda,  Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2018. godine, donijela je  sljedeću

 

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE O IZBORU DELEGATA U VIJEĆE NARODA REPUBLIKE SRPSKE IZ REDA HRVATSKOG  NARODA 

 

I

 

         Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske  iz reda hrvatskog naroda.  

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj:02/1-021-         /18                                          PREDSJEDNIK

Datum: 5. decembar 2018. godine                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                           Nedeljko Čubrilović