Odluku o usvajanju Prijedloga plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Doboj po skraćenom postupku

Verzija za štampanjePDF верзија
56/16
22.06.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 48. stav 2, a u vezi sa čl. 38. stav 1. i 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske na Dvanaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donijela je sljedeću

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA PLANA PARCELACIJE ZA AUTO-PUT BANJA LUKA – DOBOJ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

I

 

Ovom odlukom usvaja se Prijedlog plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Doboj po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan).

 

II

 

Plan se izlaže na stalni javni uvid u sljedećim sjedištima jedinica lokalne samouprave: Grad Doboj, Opština Laktaši, Opština Prnjavor, Opština Derventa i Opština Stanari.

 

III    

                 

Tekstualni i grafički dio Plana, u analognom i digitalnom obliku, nalazi se u Prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

    IV

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-785/16                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 22.  jun 2016. godine                                NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                         Nedeljko Čubrilović