ODLUKA O USVAJANJU ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „AERODROM TREBINJE“

Verzija za štampanjePDF верзија
15/22
03.03.2022

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 38. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i čl. 177. i 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na 20. redovnoj sjednici održanoj 10. februara 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE

NAMJENE „AERODROM TREBINJE“

 

 

I

 

Ovom odlukom usvaja se Zoning plan područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ (u daljem tekstu: Plan).

 

II

 

Plan iz tačke I ove odluke izlaže se na stalni javni uvid kod organa uprave koji je nadležan za poslove uređenja prostora Grada Trebinje.

 

III

 

Tekstualni i grafički dio Plana je u analognom i digitalnom obliku.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-131/22                                                                        PREDSJEDNIK

Datum: 10. februar 2022. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                         Nedeljko Čubrilović