Zaključak o usvajanju Zaključnog izvještaja Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
23.04.2024

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 177. stav 2, člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 18. aprila 2024. godine, donijela je

         

 

 

ZAKLjUČAK

o usvajanju Zaključnog izvještaja Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji

u periodu od 1992. do 1995. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Zaključni izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine.

 

 

  1.  Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-443/24                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 18. april 2024. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                           

Dr Nenad Stevandić