Z A K Lj U Č A K o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
41/21
18.05.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj redovnoj sjednici održanoj 28. aprila 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2020. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-368/21                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 28. april 2021. godine                               NARODNE  SKUPŠTINE

 

                                                                      Nedeljko Čubrilović