Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
68/22
20.07.2022

Na osnovu člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 6. jula 2022. godine, donijela je

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-734/22                                                                                                                                   POTPREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2022. godine                                                                                                                         NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                              Denis Šulić