Закључак о усвајању Закључног извјештаја Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године

Верзија за штампањеPDF верзија
23.04.2024

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници, одржаној 18. априла 2024. године, донијела је

         

 

 

ЗАКЉУЧAK

о усвајању Закључног извјештаја Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији

у периоду од 1992. до 1995. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Закључни извјештај Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године.

 

 

  1.  Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-443/24                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. април 2024. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

Др Ненад Стевандић