ZAKLJUČAK U VEZI SA ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

 

ZAKLJUČAK

U VEZI SA ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da, u roku od 90 dana, pripremi i u skupštinsku proceduru uputi Nacrt zakona o medijima. 

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-813/23                                                              PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                                               Dr Nenad Stevandić