ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у року од 90 дана, припреми и у скупштинску процедуру упути Нацрт закона о медијима. 

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-813/23                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                             Др Ненад Стевандић