Zaključci o pokretanju inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
113/22
25.11.2022

Na osnovu člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), a nakon razmatranja inicijative za izbor delegata za Vijeće naroda iz Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj redovnoj sjednici, održanoj 15. novembra 2022. godine, donijela je

 

Z A K LJ U Č K E

o pokretanju inicijative za izbor delegata u

Vijeće naroda Republike Srpske

 

 

  1. Zadužuju se političke stranke zastupljene u klubovima poslanika  odgovarajućih konstitutivnih naroda i ostalih ili svaki član jednog od klubova poslanika, uključujući i članove izabrane u skladu s članom 11.11. stav  2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine da, do 22. novembra 2022. godine, do 14:00 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

 

  1. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da predložene liste kandidata za delegate Vijeća naroda Republike Srpske, u što kraćem roku, proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na postupak potvrđivanja i provjere.

 

  1. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da, nakon potvrđivanja i ovjere listā kandidata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,  u što kraćem roku, pripremi proceduru za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1129/22                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 15. novembar 2022. godine                        NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                           Nenad Stevandić