Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
113/22
25.11.2022

На основу члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), а након разматрања иницијативе за избор делегата за Вијеће народа из Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на Првој редовној сједници, одржаној 15. новембра 2022. године, донијела је

 

З А К Љ У Ч К Е

о покретању иницијативе за избор делегата у

Вијеће народа Републике Српске

 

 

  1. Задужују се политичке странке заступљене у клубовима посланика  одговарајућих конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу с чланом 11.11. став  2. Изборног закона Босне и Херцеговине да, до 22. новембра 2022. године, до 14:00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата за делегате Вијећа народа Републике Српске, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и провјере.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,  у што краћем року, припреми процедуру за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-1129/22                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. новембар 2022. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                           Ненад Стевандић