Zaključci u vezi Informacije o pravosudnim institucijama BiH

Verzija za štampanjePDF верзија
15.12.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 10. decembra 2021. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u  vezi Informacije o pravosudnim institucijama BiH

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o pravosudnim institucijama BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-165/04, od 25. februara 2004. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/04), dala Vladi Republike Srpske za potpisivanje Sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji su dana 11. marta 2004. godine potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

 

  1. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

     Broj: 02/1-021-1032/21                                                                  POTPREDSJEDNIK

     Datum: 10. decembar 2021. godine                                            NARODNE SKUPŠTINE

 

Denis Šulić