Zaključci u vezi Pokretanjа inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu

Verzija za štampanjePDF верзија
13.05.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj redovnoj sjednici održanoj 11. maja 2021. godine, donijela je sljedeće

 

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi Pokretanjа inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja Sporazuma, a naročito Aneksa IV, Ustava BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je Republika Srpska ugovorna strana i da prava i obaveze Republike Srpske proističu iz međunarodnog ugovora – Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH. Bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. Bosna i Hercegovina posjeduje ograničeni i izvedeni suverenitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je dejtonska struktura i ravnoteža u BiH narušena i da su konstitutivni narodi obespravljeni usljed neustavnog djelovanja dijela međunarodne zajednice u BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatujući da je narušena dejtonska struktura BiH i nakon razmatranja i usvajanja Inicijative za pokretanje razgovora i dijaloga između strana Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH, poziva Federaciju BiH, kao stranu ugovornicu, na sveobuhvatan dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima vezanim za budućnost Republike Srpske i Federacije BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da strane u budućem sveobuhvatnom dijalogu treba da budu Republika Srpska i Federacija BiH i tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske očekuje od Predsjednika Republike Srpske da obavijesti Federaciju BiH o zaključcima i stavovima Narodne skupštine, te da formira pregovarački tim za vođenje dijaloga sa Federacijom BiH, a u svrhu postizanja dogovora o budućnosti Republike Srpske i Federacije BiH. Predsjednik Republike treba da obavijesti Narodnu skupštinu o sprovedenim aktivnostima.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske preporučuje Predsjedniku Republike Srpske da uvrsti u pregovarački tim predstavnike najviših organa vlasti Republike Srpske, predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, kao i predstavnike parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini. Narodna skupština preporučuje da se u roku od 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa Federacijom BiH, kao i da se započnu aktivnosti za pokretanje dijaloga.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Pregovarački tim da sačini operativni plan rada i da Narodnu skupštinu izvještava redovno o provedenim aktivnostima.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

      Broj: 02/1-021-392/21                                                                     PREDSJEDNIK

      Datum: 11. maj 2021. godine                                                   NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović