Закључци у вези Покретања иницијативе за разговор и дијалог између страна Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као и три конститутивна народа Срба, Хрвата и Бошњака о могућим рјешењима за Босну и Херцеговину

Верзија за штампањеPDF верзија
13.05.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој редовној сједници одржаној 11. маја 2021. године, донијела је сљедеће

 

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Покретања иницијативе за разговор и дијалог између страна Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као и три конститутивна народа Срба, Хрвата и Бошњака о могућим рјешењима за Босну и Херцеговину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да је од потписивања Општег оквирног споразума за мир у БиХ дошло до недопустивог прекрајања и кршења Споразума, а нарочито Анекса IV, Устава БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да је Република Српска уговорна страна и да права и обавезе Републике Српске проистичу из међународног уговора – Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини. Народна скупштина Републике Српске наглашава да се БиХ састоји од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ, као и три конститутивна народа, Срба, Хрвата и Бошњака.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске као носиоце суверенитета прихвата само ентитете и конститутивне народе у БиХ. Било какво наметање суверенитета изван тога има неуставан и антидејтонски карактер. Босна и Херцеговина посједује ограничени и изведени суверенитет који се огледа у дјеловању према трећим државама. Унутрашњи суверенитет припада Републици Српској и Федерацији БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да је дејтонска структура и равнотежа у БиХ нарушена и да су конститутивни народи обесправљени усљед неуставног дјеловања дијела међународне заједнице у БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске констатујући да је нарушена дејтонска структура БиХ и након разматрања и усвајања Иницијативе за покретање разговора и дијалога између страна Републике Српске и Федерације БиХ, као и три конститутивна народа Срба, Хрвата и Бошњака о могућим рјешењима за БиХ, позива Федерацију БиХ, као страну уговорницу, на свеобухватан дијалог о тренутном стању у БиХ и могућим рјешењима везаним за будућност Републике Српске и Федерације БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да стране у будућем свеобухватном дијалогу треба да буду Република Српска и Федерација БиХ и три конститутивна народа, Срби, Хрвати и Бошњаци.
  2. Народна скупштина Републике Српске очекује од Предсједника Републике Српске да обавијести Федерацију БиХ о закључцима и ставовима Народне скупштине, те да формира преговарачки тим за вођење дијалога са Федерацијом БиХ, а у сврху постизања договора о будућности Републике Српске и Федерације БиХ. Предсједник Републике треба да обавијести Народну скупштину о спроведеним активностима.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске препоручује Предсједнику Републике Српске да уврсти у преговарачки тим представнике највиших органа власти Републике Српске, представнике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ, као и представнике парламентарних странака у Народној скупштини. Народна скупштина препоручује да се у року од 30 дана формира преговарачки тим за дијалог са Федерацијом БиХ, као и да се започну активности за покретање дијалога.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Преговарачки тим да сачини оперативни план рада и да Народну скупштину извјештава редовно о проведеним активностима.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења.

 

 

 

 

      Број: 02/1-021-392/21                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

      Датум: 11. маj 2021. године                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                            Недељко Чубриловић