Zaključci u vezi sa Informacijom o projektu ''Projektovanje, izgradnja i opremawe nove JZU Bolnica Istočno Sarajevo'', po principu ''ključ u ruke''

Verzija za štampanjePDF верзија
61/17
15.06.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Devetnaestoj sjednici, održanoj 15. juna 2017. godine, donijela je sljedeće   

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Informacije o projektu ''Projektovanje, izgradnja i

opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo'' po principu

''ključ u ruke''

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske  da sredstva za finansiranje i realizacije  projekta ''Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo'' po principu ''ključ u ruke'', obezbijedi u budžetu Republike Srpske u okviru  raspoložive pozicije  Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite  Republike Srpske,  u 72  jednake mjesečne  rate (otplatne tranše).
  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da pristupi potpisivanju  ugovora koji  proizilazi iz predmetne  javne nabavke.
  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-645/17                                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 15.  jun 2017. godine                                                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                Nedeljko Čubrilović