Закључци у вези са Информацијом о пројекту ''Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болница Источно Сарајево'' по принципу ''кључ у руке''

Верзија за штампањеPDF верзија
61/17
15.06.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 15. јуна 2017. године, донијела је сљедеће   

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информације о пројекту ''Пројектовање, изградња и

опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево'' по принципу

''кључ у руке''

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске  да средства за финансирање и реализације  пројекта ''Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево'' по принципу ''кључ у руке'', обезбиједи у буџету Републике Српске у оквиру  расположиве позиције  Министарства здравља и социјалне заштите  Републике Српске,  у 72  једнаке мјесечне  рате (отплатне транше).

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да приступи потписивању  уговора који  произилази из предметне  јавне набавке.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-645/17                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15.  јун 2017. године                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                        Недељко Чубриловић