Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
24/22
04.04.2022

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset osmoj posebnoj sjednici održanoj 9. marta 2022. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske  da sa Radnom grupom, a preko resornog ministarstva analizira i razmotri prijedloge svih organizacija, saveza i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata koji su izneseni na posebnoj tematskoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i predloži rješenja koja garantuju poboljšanje statusa svih boračkih kategorija. Potrebno je iznaći mogućnost da se to poboljšanje odnosi na isključivo stvarne borce, a ne za one koji to nisu, a pod sumnjivim okolnostima su stekli te statuse.

Narodna skupština Republike Srpske predlaže da se u Radnu grupu uvrste i sva zainteresovana udruženja Odbrambeno-otadžbinskog rata koja imaju 1/3 registrovanih odbora u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da sprovede aktivnosti na utvrđivanju broja socijalno ugroženih boraca starijih od 60 godina, te da materijalno obezbijedi socijalno najugroženije borce, računajući i socijalno najugroženije borce mlađe od 60 godina za koje je već ažurirana socijalna karta.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske  da izvrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za borce starije od 65 godina koji tom uplatom mogu ispuniti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da Akcionim planom zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu obezbijedi sredstva za samozapošljavanje demobilisanih boraca po programu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, pod istim uslovima kao u 2021. godini.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske  da obezbijedi sredstva u budžetu ili da kreditnim sredstvima završi stambeno zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji ispunjavaju uslove za stambeno zbrinjavanje, a u prioritetu obezbijedi nepovratna novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da omogući svim borcima Vojske Republike Srpske koji su okrivljeni za ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu ili drugim sudovima pred kojima im se sudilo za ratne zločine i proveli u zatvorima tokom istrage čekajući na suđenje i presude, i koji su pravosnažno oslobođeni odgovornosti za ratne zločine po svim osnovama, uplatu doprinosa za penzioni staž za provedeno vrijeme u istražnom zatvoru, kako bi kompletirali svoj radni, odnosno penzioni staž.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

     Broj: 02/1-021-269/22                                                                           PREDSJEDNIK

     Datum: 9. mart 2022. godine                                                         NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović