Закључци у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
24/22
04.04.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет осмој посебној сједници одржаној 9. марта 2022. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске  да са Радном групом, а преко ресорног министарства анализира и размотри приједлоге свих организација, савеза и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата који су изнесени на посебној тематској сједници Народне скупштине Републике Српске и предложи рјешења која гарантују побољшање статуса свих борачких категорија. Потребно је изнаћи могућност да се то побољшање односи на искључиво стварне борце, а не за оне који то нису, а под сумњивим околностима су стекли те статусе.

Народна скупштина Републике Српске предлаже да се у Радну групу уврсте и сва заинтересована удружења Одбрамбено-отаџбинског рата која имају 1/3 регистрованих одбора у локалним заједницама у Републици Српској.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да спроведе активности на утврђивању броја социјално угрожених бораца старијих од 60 година, те да материјално обезбиједи социјално најугроженије борце, рачунајући и социјално најугроженије борце млађе од 60 година за које је већ ажурирана социјална карта.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске  да изврши уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за борце старије од 65 година који том уплатом могу испунити услов за остваривање права на пензију.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2022. годину обезбиједи средства за самозапошљавање демобилисаних бораца по програму Завода за запошљавање Републике Српске, под истим условима као у 2021. години.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске  да обезбиједи средства у буџету или да кредитним средствима заврши стамбено збрињавања ратних војних инвалида и породица погинулих бораца који испуњавају услове за стамбено збрињавање, а у приоритету обезбиједи неповратна новчана средства за стамбено збрињавање.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да омогући свим борцима Војске Републике Српске који су окривљени за ратне злочине пред Међународним судом у Хагу или другим судовима пред којима им се судило за ратне злочине и провели у затворима током истраге чекајући на суђење и пресуде, и који су правоснажно ослобођени одговорности за ратне злочине по свим основама, уплату доприноса за пензиони стаж за проведено вријеме у истражном затвору, како би комплетирали свој радни, односно пензиони стаж.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

     Број: 02/1-021-269/22                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 9. март 2022. године                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Недељко Чубриловић