Zaključci u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
24/22
04.04.2022

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset osmoj posebnoj sjednici održanoj 9. marta 2022. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi sa razmatranjem stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u saradnji sa Vladom Republike Srbije pokrene postupak za isporučivanje posmrtnih ostataka narodnog heroja Milana Tepića od strane Republike Hrvatske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u saradnji s Gradom Banja Luka pokrene postupak izrade i postavljanja spomen-obilježja – biste narodnom heroju Milanu Tepiću u Banjoj Luci.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

     Broj: 02/1-021-270/22                                                                       PREDSJEDNIK

     Datum: 9. mart 2022. godine                                                     NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović