Закључци у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
24/22
04.04.2022

            На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет осмој посебној сједници одржаној 9. марта 2022. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у сарадњи са Владом Републике Србије покрене поступак за испоручивање посмртних остатака народног хероја Милана Тепића од стране Републике Хрватске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у сарадњи с Градом Бања Лука покрене поступак израде и постављања спомен-обиљежја – бисте народном хероју Милану Тепићу у Бањој Луци.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

     Број: 02/1-021-270/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 9. март 2022. године                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Недељко Чубриловић