Zaključci u vezi sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Verzija za štampanjePDF верзија
15.09.2022

Na osnovu člana 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset petoj posebnoj sjednici održanoj 14. septembra 2022. godine, donijela je

 

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da predloži Narodnoj skupštini Republike Srpske izmjene relevantnih propisa kojim će se utvrditi pravo na mjesečna novčana primanja porodicama sa četvoro i više djece u kojima je jedan od roditelja nezaposlen, i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih zaključaka.
  2. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da se do izmjene relevantnih propisa, porodicama sa četvoro i više djece u kojima je jedan od roditelja nezaposlen, obezbijedi isplata pomoći od 750 KM na mjesečnom nivou.
  3. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                           

Broj: 02/1-021-979/22                                                                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 14. septembar 2022. godine                                                                             NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                        Nedeljko Čubrilović