Зaкључци у вези са Законом о обавезном здравственом осигурању

Верзија за штампањеPDF верзија
15.09.2022

На основу члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет петој посебној сједници одржаној 14. септембра 2022. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези са Законом о обавезном здравственом осигурању

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да предложи Народној скупштини Републике Српске измјене релевантних прописа којим ће се утврдити право на мјесечна новчана примања породицама са четворо и више дјеце у којима је један од родитеља незапослен, и то у року од 60 дана од дана ступања на снагу ових закључака.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да се до измјене релевантних прописа, породицама са четворо и више дјеце у којима је један од родитеља незапослен, обезбиједи исплата помоћи од 750 КМ на мјесечном нивоу.
  3. Ови закључци ступају на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                           

Број: 02/1-021-979/22                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. септембар 2022. године                                                                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                          Недељко Чубриловић