Prijedlog dnevnog reda 10. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
16.06.2020

Prijedlog dnevnog reda 10. redovne sjednice:      

                                                                                                                                                               
1.    Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
2.    Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);
3.    Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj (FIN˚ 88484);
4.    Prijedlog za razrješenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske – prijedlog Kluba poslanika SDS;
5.    Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu;
6.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
7.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
8.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;
9.    Prijedlog zakona o električnoj energiji;
10.    Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;
11.    Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
12.    Prijelog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;
13.    Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;
14.    Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;
15.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
16.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
17.    Prijedlog zakona o izmjenma i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
18.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
19.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
20.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
21.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;
22.    Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;
23.    Nacrt zakona o faktoringu;
24.    Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;
25.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
26.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;
27.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – građanska inicijativa;
28.    Prijedlog Deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o osudi napada, progona i hapšenja vladika i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori – prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;
29.    Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
30.    Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;
31.    Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
32.    Godišnji izvještaj Ombudmana za djecu za 2019. godinu;
33.    Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;
34.    Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja;
35.    Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
36.    Izbor i imenovanja.