Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 22.06.2021
Npr. 22.06.2021
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 18. posebne sjednice NSRS 31.03.2021 Package icon Zapisnik 18. posebne - latinica.zip
Zapisnik sa 14. redovne sjednice NSRS 31.03.2021 Package icon Zapisnik 14. redovne sjednice- latinica.zip
Zapisnik sa 17. posebne sjednice NSRS 16.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Sedamnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 13. redovne sjednice NSRS 01.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 16. posebne sjednice NSRS 07.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_16_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 15. posebne sjednice NSRS 29.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 12. redovne sjednice NSRS 22.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvanaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 11. redovne sjednice NSRS 21.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_jedanaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 10. redovne sjednice NSRS 16.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 14. posebne sjednice NSRS 01.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_14_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 13. posebne sjednice NSRS 20.05.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 12. posebne sjednice NSRS 28.03.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Dvanaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 11. posebne sjednice NSRS 26.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Jedanaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 10. posebne sjednice NSRS 17.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 9. redovne sjednice NSRS 18.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Devete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 9. posebne sjednice NSRS 24.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 8. posebne sjednice NSRS 16.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 8. redovne sjednice NSRS 26.11.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 7. redovne sjednice NSRS 22.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme redovne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 7. posebne sjednice NSRS 11.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NSRS.zip