Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 02.12.2021
Npr. 02.12.2021
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 23. posebne sjednice NSRS 27.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. posebne sjednice NSRS 20.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset druge_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 18. redovne sjednice NSRS 28.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osamnaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 21. posebne sjednice NSRS 15.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. posebne sjednice NSRS 30.07.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 17. redovne sjednice NSRS 22.06.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_sedamnaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 16. redovne sjednice NSRS 28.04.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_šesnaeste_redovne_ sjednice_0.zip
Zapisnik sa 15. redovne sjednice NSRS 30.03.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_redovne_sjednice_0.zip
Zapisnik sa 19. posebne sjednice NSRS 25.05.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_devetnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 18. posebne sjednice NSRS 31.03.2021 Package icon Zapisnik 18. posebne - latinica.zip
Zapisnik sa 14. redovne sjednice NSRS 31.03.2021 Package icon Zapisnik 14. redovne sjednice- latinica.zip
Zapisnik sa 17. posebne sjednice NSRS 16.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Sedamnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 13. redovne sjednice NSRS 01.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 16. posebne sjednice NSRS 07.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_16_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 15. posebne sjednice NSRS 29.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 12. redovne sjednice NSRS 22.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvanaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 11. redovne sjednice NSRS 21.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_jedanaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 10. redovne sjednice NSRS 16.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 14. posebne sjednice NSRS 01.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_14_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 13. posebne sjednice NSRS 20.05.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_posebne_sjednice.zip