Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 01.07.2022
Npr. 01.07.2022
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 21. redovne sjednice NSRS 12.05.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 30. posebne sjednice NSRS 11.04.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_tridesete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 29. posebne sjednice NSRS 18.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_devete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 28. posebne sjednice NSRS 09.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_osme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. redovne sjednice NSRS 08.02.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 25. posebne sjednice NSRS 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_25_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 27. posebne sjednice NSRS 01.02.2022 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_27_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 26. posebne sjednice NSRS 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_26_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 24. posebne sjednice NSRS 10.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_24_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 19. redovne sjednice NSRS 24.11.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_19_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 23. posebne sjednice NSRS 27.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset trece_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 22. posebne sjednice NSRS 20.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset druge_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 18. redovne sjednice NSRS 28.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osamnaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 21. posebne sjednice NSRS 15.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset prve_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 20. posebne sjednice NSRS 30.07.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 17. redovne sjednice NSRS 22.06.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_sedamnaeste_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 16. redovne sjednice NSRS 28.04.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_šesnaeste_redovne_ sjednice_0.zip
Zapisnik sa 15. redovne sjednice NSRS 30.03.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_redovne_sjednice_0.zip
Zapisnik sa 19. posebne sjednice NSRS 25.05.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_devetnaeste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 18. posebne sjednice NSRS 31.03.2021 Package icon Zapisnik 18. posebne - latinica.zip