Usvojeni dnevni red Desete redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
16.06.2020
 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj (FIN˚ 88484);
 4. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova – po hitnom postupku;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori – po hitnom postupku – (prijedlog Klubova poslanika SNSD, DNS, DEMOS, NDP, US, SPS, SP);
 10. Prijedlog zakona o električnoj energiji;
 11. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;
 12. Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
 13. Prijelog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;
 14. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;
 15. Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
 18. Prijedlog zakona o izmjenma i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;
 23. Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;
 24. Nacrt zakona o faktoringu;
 25. Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;
 28. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
 29. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;
 30. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
 31. Godišnji izvještaj Ombudmana za djecu za 2019. godinu;
 32. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;
 33. Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja;
 34. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 35. Izbor i imenovanja.