Usvojeni Dnevni red Treće posebne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
21.12.2018

Dnevni red Treće posebne sjednice:

  1. Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu – po hitnom postupku;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu - po hitnom postupku;
  3. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. godina - po hitnom postupku;
  4. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu – po hitnom postupku;
  5. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu - po hitnom postupku;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti - po hitnom postupku;
  7. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu;
  8. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2019. godinu.