Записници са сједница скупштине

Нпр. 27.09.2023
Нпр. 27.09.2023
Назив Датум Преузми
Записник са Четврте редовне сједнице 18.07.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_cetvrte_redovne_sjednice.zip
Записник са Треће редовне сједнице 06.06.2023 Package icon xi_saziv_zapisnik_sa_trece_redovne_sjednice.zip
Записник са Девете посебне сједнице НСРС 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Записник са Осме посебне сједнице НСРС 27.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Записник са Седме посебне сједнице НСРС 21.06.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Sedme_posebne_sjednice.zip
Записник са Шесте посебне сједнице НСРС 26.04.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip
Записник са Друге редовне сједнице НСРС 14.03.2023 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Druge_redovne_sjednice.zip
Записник са Пете посебне сједнице НСРС 27.12.2022 Package icon XI_saziv_Zapisnik_sa_Pete_posebne_sjednice.zip
Записник са Четврте посебне сједнице НСРС 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Cetvrte_posebne_sjednice.zip
Записник са Треће посебне сједнице НСРС 21.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Trece_posebne_sjednice.zip
Записник са Друге посебне сједнице НСРС 02.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Druge_posebne_sjednice.zip
Записник са Прве посебне сједнице НСРС 01.12.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_posebne_sjednice.zip
Записник са Прве редовне (коснтитутивне) сједнице НСРС 15.11.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_redovne_sjednice.zip
Записник са 37. посебне сједнице НСРС 02.11.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_sedme_posebne_sjednice.zip
Записник са 36. посебне сједнице НСРС 26.10.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_seste_posebne_sjednice.zip
Записник са 35. посебне сједнице НСРС 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_pete_posebne_sjednice.zip
Записник са 34. посебне сједнице НСРС 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_cetvrte_posebne_sjednice.zip
Записник са 33. посебне сједнице НСРС 06.07.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_trece_posebne_sjednice.zip
Записник са 32. посебне сједнице НСРС 20.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_druge_posebne_sjednice.zip
Записник са 31. посебне сједнице НСРС 06.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_prve_posebne_sjednice.zip