Записници са сједница скупштине

Нпр. 22.06.2022
Нпр. 22.06.2022
Назив Датум Преузми
Записник са 29. посебне сједнице НСРС 18.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_devete_posebne_sjednice.zip
Записник са 28. посебне сједнице НСРС 09.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_osme_posebne_sjednice.zip
Записник са 20. редовне сједнице НСРС 08.02.2022 Package icon X_saziv_Zapisniksa_dvadesete_redovne_sjednice.zip
Записник са 25. посебне сједнице НСРС 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_25_posebne_sjednice.zip
Записник са 27. посебне сједнице НСРС 01.02.2022 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_27_posebne_sjednice.zip
Записник са 26. посебне сједнице НСРС 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_26_posebne_sjednice.zip
Записник са 24. посебне сједнице НСРС 10.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_24_posebne_sjednice.zip
Записник са 19. редовне сједнице НСРС 24.11.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_19_redovne_sjednice.zip
Записник са 23. посебне сједнице НСРС 27.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset trece_posebne_sjednice.zip
Записник са 22. посебне сједнице НСРС 20.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset druge_posebne_sjednice.zip
Записник са 18. редовне сједнице НСРС 28.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osamnaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 21. посебне сједнице НСРС 15.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset prve_posebne_sjednice.zip
Записник са 20. посебне сједнице НСРС 30.07.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_posebne_sjednice.zip
Записник са 17. редовне сједнице НСРС 22.06.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_sedamnaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 19. посебне сједнице НСРС 25.05.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_devetnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 16. редовне сједнице НСРС 28.04.2021 Package icon X_saziv_Zapisniksa_šesneste_redovne_sjednice.zip
Записник са 15. редовне сједнице НСРС 30.03.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 18. посебне сједнице НСРС 31.03.2021 Package icon Zapisnik sa 18. posebne 10. mart 2021.zip
Записник са 14. редовне сједнице НСРС 31.03.2021 Package icon Zapisnik sa 14. redovne sjednice.zip
Записник са 17. посебне сједнице НСРС 16.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Sedamnaeste_posebne_sjednice.zip