Klub poslanika PDP Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 1. oktobra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  • Da li su tačni navodi da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

                Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od Ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

  • Koliko dugo je Pacoli boravio u Banjaluci, odnosno podatke o odlasku sa banjalučkog aerodroma?

 

  • Ko su lica koja su sa njim boravila na prostoru Republike Srpske?

Insistiramo na hitnom odgovoru.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-483/18

Datum: 23.10.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a m o.-

            VEZA: Akt Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske broj: 04.2-011-404/18  od 03.10.2018. godine

Klub poslanika PDP postavio je Vladi Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, između dvije sjednice Narodne skupštine, 1. oktobra 2018. godine poslaničko pitanje:

-Da li su tačni navodi da je 1. avgusta 2006. godine Bedžet Pacoli sletio na banjalučki aerodrom i boravio na teritoriji Republike Srpske?

Ukoliko je potvrdan odgovor, tražimo od ministarstva da odgovore i na sljedeća pitanja:

  • Koliko dugo je Pacoli boravio u Banjaluci, odnosno podatke o odlasku sa banjalučkog aerodroma?
  • Ko  su lica koja su sa njim boravila na prostoru Republike Srpske?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

 

                                                   Odgovor

Izvršenim uvidom u evidencije i pismena koja se vode u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske nije evidentirano prisustvo lica Bedžet Pacoli na teritoriji Republike Srpske u avgustu mjesecu 2006. godi

Odgovori na pitanja kluba poslanika PDP koji se odnose na dolazak lica na banjalučki aerodrom i odlazak sa istog u nadležnosti su Granične policije Bosne i Hercegovine, a ne u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 

            S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                 ___________________

                    mr Dragan Lukač

 

01.10.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9