Klub poslanika SDS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama Kliničkog centra Banja Luka na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogram(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima).

 

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-309-1/19

Datum: 28.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama Kliničkog centra Banja Luka na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogam(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Ukupan dospio dug poreskog obveznika JZU Univerzitetski klinički centar Banja Luka, JIB 4400928890000, na dan 31.12.2018. godine iznosi 58.416.843,94 KM.

Dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu reprograma iznose 20.678.465,80 KM. Ostatak duga po osnovu reprogramiranih obaveza koji nije dospio za plaćanje na dan 31.12.2018. godine iznosi 42.145.562,56 KM.

Dospjele, a neizmirene tekuće obaveze na dan 31.12.2018. godine iznose 37.738.378,14 KM. Glavnina navedenog duga se odnosi na poreski period maj 2015-decembar 2016. i za nevedene obaveze je poreski obveznik podnio zahtjev Ministarstvu finansija za odgođeno plaćanje.

U toku 2017. i 2018.poreski obveznik je uredno izmirivao svoje tekuće poreske obaveze.“.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10