Klub poslanika SDS Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika Srpske demokratske stranke postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 27. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Molim da ministar Kasipović odgovori da li je obaviješten i ako jeste, da objasni događaj koji se prije par mjeseci dogodio u Višem privrednom sudu u Banja Luci.

               Mediji su upoznali javnost da se pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju vodi spor u kome je preduzeće iz Srbije tužilo preduzeće iz Hrvatske zbog duga. Sudija u sporu  bio je predsjednik Okružnog privrednog suda, po nacionalnosti Bošnjak. Na zahtjev tuženog, preduzeća iz Hrvatske, predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci, po nacionalnosti Hrvat, donio je rješenje i izuzeo iz daljnjeg vođenje ovog spora svog kolegu predsjednika Okružnog privrednog suda u Trebinju, po nacionalnosti Bošnjaka, a da za to nije imao nikakv pravno valjan razlog ili osnov.

               Tražim da objasnite:

  1. Zašto je predsjednik Višeg privrednog suda Drago Turkeš prihvatio prijedlog preduzeća iz Hrvatske i izuzeo svog kolegu predsjednika Okružnog privrednog suda Smajila Begovića i tim postupkom napravio sudski presedan jer je tu odluku donio bez ikakvog pravnog razloga ili osnova?
  2. Zašto je Dragi Turkešu trebalo 90 dana da odluči o svom pitanju, a u praksi se o prijedlogu za izuzeće sudije odlučuje istog dana po prijemu takvog prijedloga?

Ova odluka Drage Turkeša izazvala je veliko interesovanje sudija i advokata u Istočnoj Hercegovini i predstavlja veliki korak nazad našeg i inače lošeg pravosuđa. Koji su pravni argumenti i činjenice opredijelile sudiju Dragu Turkeša da donese pomenutu odluku? Da li se ovdje radi o nacionalizmu, neznanju ili korupciji?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-3319/21

Datum: 14.05.2021.godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

                   Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

             Poslaničko pitanje postavljeno ispred Kluba poslanika Srpske demokratske stranke na nastavku 15. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane dana  27. aprila 2021. godine glasi:

            „ Zašto je predsjednik Višeg privrednog suda Drago Turkeš prihvatio prijedlog preduzeća iz Hrvatske i izuzeo svog kolegu predsjednika Višeg privrednog suda Smajila Begovića i tim postupkom napravio presedan jer je tu odluku donio bez ikakvog pravanog razloga ili osnova?

               Zašto je Dragi Turkešu trebalo 90 dana da odluči o svom pitanju, a u praksi se o prijedlogu za izuzeće sudije odlučuje istog dana po prijemu takvog prijedloga?

                Ova odluka Drage Turkeša  je izazvala veliko interesovanje sudija i advokata u Istočnoj Hercegovini i predstavlja veliki korak nazad našeg i inače lošeg pravosuđa.

                Koji su pravni argumenti i činjenice opredijelile sudiju Drage Turkeša da donese pomenutu odluku? Da li se ovdje radi o nacionalizmu, neznanju ili korupciju?“

                   U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                   Ističemo da je Klub poslanika Srpske demokratske stranke na 14. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 10. februara 2021.godine, uputio poslaničko pitanje istog sadržaja, a na koje je ovo ministarstvo dostavilo odgovor aktom broj: 08.020/052-1156/21 od 10.03.2021.godine, koji glasi:

               „Rješenjima predsjednika Višeg privrednog suda u Banjoj Luci broj 66-0-Su-19-001004-3 i broj 66-0-Su-19-001003-3 od 30.01.2020. godine isključen je predsjednik Okružnog privrednog suda u Trebinju Smajil Begović, kao postupajući sudija, od vršenja sudijske dužnosti u dva predmeta tog suda i to:

U predmetu broj 62 0 Ps 012063 19 Ps: po tužbi „Omega plus“ d.o.o. Beograd, zastupanog po punomoćniku Vasiliju Novoviću, advokatu iz Foče, protiv tuženog „Kermas energija“ d.o.o. Zagreb, zastupanog po punomoćnicima dr Predragu Barošu, advokatu iz Banja Luke i dr Nenadu Barošu, advokatu iz Sarajeva, radi duga i naknade štete. Ovaj predmet sada je u fazi prvostepenog postupka u Okružnom privrednom sudu u Trebinju (postupajući sudija je Mirjana Kokotović), a prema podacima iz CMS, posljednja procesna radnja je rješenje od 20.10.2020. godine o dopuni rješenja o vještačenju.

  1.  

             Prema članu 357. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), sudija će biti isključen od vršenja sudijske dužnosti (isključenje), ako između sudije i stranke teče neka druga parnica.

            U konkretnom slučaju isključenje predsjednika Okružnog privedenog suda u Trebinju, kao postupajućeg sudije u navedenim parničnim predmetima traženo je zbog toga što su „Kermas energija“ d.o.o. Zagreb i „EOL Prvi“ d.o.o. Nevesinje, protiv njega i Republike Srpske podnijeli tužbu od 18.10.2019. godine, radi naknade štete.

          Taj postupak se vodi pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci pod brojem 71 0 Mal 314816 19 Mal, a sudija Smajil Begović je, kao tuženi u toj parnici, nakon dostavljanja  tužbe dostavio postupajućem sudu odgovor na tužbu, u kojem osporava mjesnu nadležnost suda i osnovanost tužbenog zahtjeva.

         Zahtjev za isključenje predsjednika Okružnog privrednog suda u Trebinju Smajila Begovića, kao postupajućeg sudije u navedenim predmetima, dostavljen je ovom sudu sa priloženom dokumentacijom dana 11.12.2019. godine. Međutim, bilo je potrebno izvršiti dodatne provjere (pored ostalog i zbog toga što je u CMS iskazano odbijanje, a strankama je dostavljeno rješenje o usvajanju mjere obezbjeđenja) i analizirati brojne podneske stranaka i suda, u periodu smanjenog obima rada zbog praznika, pa je o isključenju odlučeno rješenjima od 30.01.2020. godine, uz napomenu da se radi o složenim predmetima i velikim vrijednostima spora, te specifičnim povodima i razlozima za isključenje, koje nismo imali u dosadašnjoj praksi. Pri tome je sudija Smajil Begović tražio da se ne odlučuje odmah o njegovom isključenju, očekujući da će tužba protiv njega biti odbačena.

                  Na kraju smatramo da se iz svega izvedenog može zaključiti da se ne radi ni o kakvom „skandaloznom izuzeću“ niti o  „otvorenoj naklonosti…“, kao što se navodi u poslaničkom pitanju. Prije bi se moglo zaključiti da su, najblaže rečeno, nekorektni ovakvi paušalni i neargumentovani navodi.“

 

 

 

                  

                                                                                                                      M I N I S T A R

 

                                                                                               Anton Kasipović           

 

 

 

 

 

 

27.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10