Klub poslanika SDS-SRS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 21. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                  Tražimo od Ministarstva finansija tabelarni prikaz servisiranja inostranih obaveza (kredita) Republike Srpske po sljedećim stavkama:

  • Krediti koje je Republika Srpska garantovala ili uzela za račun javnih preduzeća i ustanova,
  • Kredita plasiranih pravnim i fizičkim licima preko IRB,
  • Krediti lokalnih zajednica koje je garantovala Republika Srpska.

 

Tabelarni pregled treba da sadrži podatke o servisiranju obaveza za četverogodišnji period 2013-2016.:

  • Iznos sredstava po glavnici i kamatama za svaku partiju sa naznakom krajnjeg korisnika,
  • Iznos sredstava koje su krajnji korisnici uplatili na poseban račun za servis duga,
  • Iznos sredstava koje krajnji korisnici nisu uplatili za servis duga i tretman tih potraživanja.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-557-1/17

Datum: 22.09.2017. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS – SRS RS je na Šestnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo od Ministarstva finansija tabelarni prikaz servisiranja inostranih obaveza (kredita) Republike Srpske po sljedećim stavkama:

-                 Krediti koje je Republika Srpska garantovala ili uzela za račun javnih preduzeća i ustanova,

-                 Krediti plasirani pravnim i fizičkim licima predo IRB,

-                 Krediti lokalnih zajednica koje je garantovala Republika Srpska.

Tabelarni pregled treba da sadrži podatke o servisiranju obaveza za četverogodišnji period 2013-2016:

-                 Iznos sredstava po glavnici i kamatama za svaku partiju sa naznakom krajnjeg korisnika,

-                 Iznos sredstava koje su krajnji korisnici uplatili na poseban račun za servis duga,

-                 Iznos sredstava koje krajnji korisnici nisu uplatili za servis duga i tretman tih potraživanja.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, Vlada Republike Srpske svake godine dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske Informaciju o dugu za svaku kalendarsku godinu. U informaciji su detaljno prikazani podaci koje ste tražili za svaku navedenu godinu.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

21.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9