Klub poslanika SDS-SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 12. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               U Banjaluci je 10. aprila 1992. godine ubijen Miodrag Šušnica, policijski inspektor u penziji.

  • Zašto za ovo krivično djelo niko nikad nije odgovarao?
  • U kojoj fazi je istraga u ovom predmetu?
  • Obzirom da je ime sadašnjeg potpredsjednika NS RS, dr Nenada Stevandića, pominjano u istrazi, kakva je njegova uloga u ovom slučaju?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-3233/17

Datum: 08.06.2017. godine

                   NARODNA SKUPŠTINA

                   REPUBLIKE SRPSKE

                   Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

                   Klub poslanika  SDS – SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP,  postavili su, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 12.042017. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

                   „U Banjaluci je 10. aprila 1992. godine, ubijen Miodrag Šušnica, policijski inspektor u penziji.

  • Zašto za ovo krivično djelo niko nikad nije odgovarao?
  • U kojoj fazi je istraga u ovom predmetu?
  • Obzirom da je ime sadašnjeg potpredsjednika NS RS, dr Nenada Stevandića, pominjano u  istrazi, kakva je njegova uloga u ovom slučaju?“

                   U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                   Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, a koje je dostavio sljedeći odgovor:  

            

               „U vezi poslaničkog pitanja, koje ste nam dostavili, informišemo Vas o sledećem:

               Dana 10.04.1992. godine, oko 20,00 časova u Banja Luci, ispred kafe bara „Kajak“ ubijen je Šušnica Miodrag, inspektor u penziji, koji tada bio ponovo aktiviran.

               Osnovno javno tužilaštvo u Banja Luci, po zamjeniku javnog tužioca dana 06.10.1993. godine stavilo je  zahtjev za sprovođenje istrage istražnom sudiji Osnovnog suda u Banja Luci, u predmetu KT-376/93, protiv  Todić Vladimira, zv. „Vlado“, Laka Nevena zv. „Laki“ i Pajdić Mirka, da su počinili ovo ubistvo.

               Osnovni sud u Banja Luci, po istražnom sudiji dana 06.10.1993. godine, donio je rješenje o sprovođenju istrage protiv ovih lica, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ubistva iz člana 36 stav 1 preuzetog KZ SRBiH.

               Nakon provedene istrage, dana 13.04.1995. godine, tadašnji zamjenik javnog tužioca, dostavio je izjašnjenje istražnom sudiji da odustaje od daljnjeg krivičnog gonjenja ovih okrivljenih.

               Osnovni sud u Banja Luci, tadašnji istražni sudija u predmetu Ki-392/03 dana 01.12.1995. godine donio je rešenje kojim se obustavlja istraga protiv osumnjičenih Todić Vladimira, Laka Nevena i Pajdić Mirka.

               Osnovni sud u Banja Luci, obavijestio je suprugu oštećenog Šušnica Miodraga, da je istraga obustavljena i da u svojstvu oštećene  može preuzeti krivično gonjenje protiv navedenih lica.

               Tu obavijest Šušnica Jagoda primila je 26.01.1996. godine.

               Oštećena nikada nije preuzela krivično gonjenje.

               Iz spisa je vidljivo da su Todić Vladimir i Laka Neven bili u pritvoru, po rješenju Centra javne bezbjednosti Banja Luka u trajanju od 3 dana.

               Time je ovaj krivični postupak  meritorno završen i arhiviran.

               Uvidom u spis vidljivo je da je Stevandić Nenad, sin Stojana saslušan od strane istražnog sudije Osnovnog suda Banja Luka, dana 22.10.1993. godine, jer je u to vrijeme bio koordinator između SOS-a i Kriznog štaba, na oklnosti ratnih zbivanja na tom prostoru. Iz iskaza je vidljivo da je on poznavao Šušnica Miodraga i da je u Hotelu „Bosna“ te večeri saznao za ubistvo, ali nije znao ko je to uradio. Iz iskaza dalje proizilazi da je poznavao osumnjičene, te da mu nije poznato da li su osumnjičeni poznavali Šušnica Miodraga.

                   U prilogu Vam dostavljam i kopiju zahtjeva za sprovođenje istrage, iz čijeg sadržaja je vidljivo da se faktički radilo u ratnim uslovima“.

                   S poštovanjem,

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                                      Anton Kasipović

Predmet obradila Snježana Bojić Jovanović

Saglasan pomoćnik ministra Slobodan Zec

 

12.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9