Klub poslanika SDS-SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 12. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               U Banjaluci je 10. aprila 1992. godine ubijen Miodrag Šušnica, policijski inspektor u penziji.

  • Zašto za ovo krivično djelo niko nikad nije odgovarao?
  • U kojoj fazi je istraga u ovom predmetu?
  • Obzirom da je ime sadašnjeg potpredsjednika NS RS, dr Nenada Stevandića, pominjano u istrazi, kakva je njegova uloga u ovom slučaju?

ODGOVOR:

Broj: S/M –

Datum: 03.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET : Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se,-

   Klub poslanika SDS-SRS RS, klub poslanika PDP i klub poslanika NDP na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 12.04.2017. godine, postavio poslaničko pitanje,  koji glasi „U Banja Luci je 10.04.1992. godine ubijen Miodrag Šušnica, policijski inspektor u penziji. Zašto za ovo krivično djelo niko nikad nije odgovarao? U kojoj fazi je istraga u ovom predmetu? Obzirom da je ime sadašnjeg potpresjednika NS RS, dr Nenada Stevandića, pominjano u istrazi, kakva je njegova uloga u ovom slučaju?“

     U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11) dajemo sledeći:  

O D G O V O R

               Dana 10.04.1992. godine oko 20,30 časova u Banja Luci u ulici Save Kovačevića ispred ugostiteljskog objekta „Kajak” , od strane NN učinioca izvršeno je krivično djelo „Ubistvo” iz člana 36. stav 1. KZ SR BiH na štetu Šušnica Miodraga, sin Đure i Milosave, rođen 01.05.1946. godine u Donjem Dabru, opština Sanski Most, sa stanom u Banja Luci u ulici S.V. Čiče broj 8, penzionisani pripdnik SUP-a.

     Uviđaj lica mjesta izvršen od strane istražnog sudije Višeg suda u Banja Luci, mr  Dabić Mirka o čemu je sačinjen zapisnik broj KRI-80/92 od dana 10.04.1992. godine.

     Dana 30.04.1992 godine od brojem KU-87/92, Ministarstvo za unutrašnje poslove Centar službi bezbjednosti Banja Luka dostavilo je Višem javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv nepoznatih učinilaca navedenog krivičnog djela.

        Dana 16.06.1992. godine pod KTN brojem 688/92 Više javno tužilaštvo Banja Luka dostavilo je akt u kojem se navodi da je potrebno da CSB Banja Luka radi na otkrivanju i utvrđivanju izvršioca krivičnog djela te da je rok zastare krivičnog gonjenja 10.04.2007.  godine.

    Radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela i otkrivanju počinioca ovlaštena službena lica CSB Banja Luka pronašla su i saslušala lica: Todić Vladimir, sin Jovana i majke Ljudmile rođene Krejin, rođen 06.06.1955 godine u Mostaru tada nastanjen u Drnišu i zaposlen u SJB Drniš u Jedinici za posebne namjene i Laka Neven, sin Ilije i majke Jeke, rođene Bosnić, rođen 05.09.1964.godine u Kninu, gdje  je tada i bio nastanjen, pripadnik Vojske RSK.

  Tom prilikom Todić i Laka su izjavili da su oni ubili Šušnicu Miodraga te da je sa njima tada bio i Pajdić Mirko, sin Đorđa i majke Stane, rođene Milivojac, rođen 30.01.1964 godine u Jesenicama Republika Slovenija, nastanjen u Gradišci, selo Berek broj 91., o čemu su sačinjene službene zabilješke.

       Dana 02.10.1993.godine CSB Banja Luka je na osnovu priznanja osumnjičenih  OJT Banja Luka dostavio izvještaj o otkrivanju krivičnog dijela „Ubistvo” iz člana 36. stav 1. KZ SR BiH izvrešenog na štetu Šušnica Miodraga protiv Todić Vladimira, Laka Nevena i Pajdić Mirka.

     Dana 06.10.1993. godine zamjenik javnog tužioca OJT Banja Luka Marinko Kovačević obavjestio je SJB Banja Luka daje istog dana pod brojem KT 376/93 kod Osnovnog suda u Banja Luci, stavio zahtjev za sprovođenje istrage protiv Todić Vladimira, Laka Nevena i Pajdić Mirka.  U toku prikupljanja izjava i dokaza na okolnosti saznanja o ubistvu Šušnica Miodraga obavljen je informativni razgovor sa Stevandić Nenadom, sin Stojana, rođen 12.10.1966. godine u Drvaru, nastanjen u Banja Luci,  o čemu je sačinjena službena zabilješka,

   Takođe od strane OT Banja Luka dana 13.04.1995 godine zamjenik javnog tužioca Marinko Kovačević Osnovnom sudu u Banja Luci dostavio pismeni odustanak od daljeg krivičnog gonjenja na temelju čega je isti Sud donio riješenje o obustavi istrage broj Ki-392/93 od 01.12.1995. godine.

    O ovakvoj odluci suda dana 18.01.1996. godine  dopisom je  obavještena Šušnjica Jagoda supruga oštećenog Šušnjica Miodraga. U tom dopisu Šušnjica Jagoda je poučena da može preuzeti krivično gonjenje tražeći nastavak ili dopunu istrage ili podizanjem optužnice što ista nije učinila.               

   U informaciji OT Banja Luka navodi se da ukoliko je istraga okončana (po novom ZKP-u obustavljena) zbog nedostatka dokaza, ponovo se može otvoriti u slučaju ako se predoče novi dokazi kojih u ovom slučaju nema, jer je činjenično stanje ubistva rasvjetljeno.

               S poštovanjem,

                                                                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                                                                                   mr Dragan Lukač

 

12.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9