Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NSRS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 30. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Molim vas da nam dostavite akt koji je usvojila Vlada Republike Srpske, po kom se javna preduzeća usmjeravaju na Savjet ministara BiH po pitanju nestalih troškova, a vezano za poplave koje su se desile u maju 2014. godine.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2507-1/17

Datum: 01.12.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika  SDS-SRS RS je 30. oktobra 2017. godine, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim vas da nam dostavite akt koji je usvojila Vlada Republike Srpske, po kom se javna preduzeća usmjeravaju na Savjet ministara BiH po pitanju nastalih troškova, a vezano za poplave koje su se desile u maju 2014. godine“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema našim saznanjima, Vlada Republike Srpske nije usvojila ovakav akt.

S poštovanjem,   

                                                                                                                                MINISTAR

                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

30.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9