Klub poslanika SDS-SRS RS Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

               Kolika su dugovanja, po kojim osnovama i na koji se vremenski period odnose, Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 06/1.01/0103-021-4/15

Vanja Luka, 09.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA RS

n/r generalnog sekretara Marka Aćića

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS, dostavlja se.

               Poštovani,

               U vezi sa Vašim Dopisom broj: 02/2-1972-2/15 u kojem se traže podaci za UB Klinički centar Banja Luka, obavještavamo Vas da navedeni poreski obveznik na dan 09.11.2015. godine ima ukupne dospjele, a neplaćene obaveze u iznosu od 2.244.974,81 KM. Pored dospjelih, a neisplaćenih obaveza poreski obveznik ima potpisan reprogram u 2009. godini i uredno izmiruje obaveze po istom, a ostatak duga iznosi 1,45 miliona KM.

               U 2015. godini je potpisan reprogram na iznos od 58.036.088,02 KM čija prva rata dospijeva za naplatu 27.05.2016. godine. Takođe, u tekućoj godini navedeni poreski obveznik je dobio rješenje Ministarstva finansija RS o jednokratnoj odgodi plaćanja poreskih obaveza do 01.03.2016. godine na iznos od 7.498.021,35 KM.

               S poštovanjem,

 

Direktor

Zora Vidović

 

17.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9